BEHÖVER MAN SERVA EN AUTOMATLÅDA?

Korta svaret är ja, det behöver man. Framförallt om man vill öka livslängden och förhoppningsvis slippa kostsamma reparationer i framtiden.

I en normal service av automatlådan byter man olja och filter. Hur mycket det kostar hänger ihop ganska mycket med vad det är för bil och tillverkare av automatlådan. Vissa rymmer väldigt mycket olja och då kostar det lite mer. Här följer vi alltid växellådans tillverkares rekommendationer.

Vissa tillverkare av fordon hävdar att det är såkallad ”Lifetime oil”, eller liknande synonyma begrepp i växellådan, vilket ska göra att den aldrig behöver bytas. Vi rekommenderar ändå att man byter olja vid 6000 mil. Hur ofta man bör byta är dock svårt att säga, det handlar mycket om körstil, vad det är för ett fordon, klimat med mera.

OLJA & FILTER

Vi använder rätt oljor och filter till de växellådor vi servar. De flesta moderna växellådor har tydliga specifikationer på vilken olja som bör användas och dessa specifikationer bör man inte ta avsteg ifrån.

Oljorna vi använder har i de allra flesta fall OE-godkännande och om inte det är tillgängligt ser vi till att de oljor vi nyttjar uppfyller och ofta överträffar OE-kraven.

REPARATION & FELSÖKNING

Misstänker du att det är något fel på din automatiska växellåda, eller är det rent av ett uppenbart fel? Kontakta oss så kan vi titta närmare på det. Vi reparerar många olika typer av automatiska växellådor här i verkstaden.

Skulle det vara så att det inte går, eller inte är ekonomiskt försvarbart att reparera växellådan så kan vi ombesörja montering av en fabriksrenoverad växellåda.

Vi jobbar med de flesta tillverkarna av automatlådor, bland annat Aisin Warner, ZF och GM. Därtill kan vi även hjälpa dig med halvautomatiska/sekventiella växellådor så som Getrag med mera.

LEVERANTÖRER

Vi har ett nära samarbete med Hellsten Växellådor AB där vi är så kallad ”Partnerverkstad”, vilket leder till att vi kan få tag i reservdelar eller utbytesväxellådor till de flesta fordon utan några större bekymmer.

Vi jobbar även med Svensk Transmission & Motor AB (STM AB) som också jobbar med renovering av växellådor

På renoverade växellådor är det mellan ett och två års garanti, beroende lite på leverantör och vilken växellåda det är.