KÖRJOURNAL

Vi erbjuder montering av flertalet olika körjournaler och GPS-positioneringssystem för både privat bruk och företag med en eller flera bilar.

Förderlar med moderna körjournaler och GPS-positioneringssystem är bland annat:

  • Följ upp bränsleförbrukningen
  • Kontrollera bilens hälsa
  • Se var bilen står parkerad
  • Kategorisera dina resor i körjournalen

Vi kan montera del flesta på marknaden förekommande fabrikat. Exempelvis Ctrack och Easyroad. Hör av dig om du vill veta mer eller ha referenser!

INNEHÅLLET I KÖRJOURNALEN (FRÅN SKATTEVERKET)

EN KÖRJOURNAL REKOMMENDERAS INNEHÅLLA FÖLJANDE UPPGIFTER
  • Mätarställning vid årets början
  • Datum och mätarställning vid resans start samt varifrån resan startade
  • Ärende samt vilka platser/företag/kontaktpersoner du besökt (behövs inte vid privata resor)
  • Hur många kilometer du kört
  • Datum och mätarställning vid resans slut samt var resan avslutades
  • Mätarställning vid årets slut

Bra att notera är också antal liter bränsle och pris när du tankar. Då är det lättare att beräkna värdet av den privata körningen.

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. På marknaden finns det modeller som via knapptryckningar markerar om körningen är privat eller tjänstekörning.

Med lämpliga intervall ”tankar” du över informationen till en vanlig dator, och du kompletterar då körjournalen med de ytterligare uppgifter som behövs , till exempel vilka kunder eller företag du besökt under dagen. Sedan skriver du ut den kompletta körjournalen.

Det finns också modeller som ger information om den faktiska drivmedelsförbrukningen. Detta kan vara viktig information till exempel om bilen har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen. Det kan vara fallet om bilen i tjänsten som regel körs med släpvagn eller är tungt lastad. Förmånsvärdet för drivmedel ska grunda sig på den faktiska bränsleförbrukningen vid privatkörningen.

Elektronisk körjournal räknas inte som sådan extrautrustning som höjer bilförmånsvärdet.

Företag som vill använda GPS-positionering av fordon för elektroniska körjournaler får göra det utan att först få förarnas godkännande. Det finns dock ett antal förbehåll. Företagen får inte samla in fler uppgifter än vad som behövs för att redovisa firmabilarnas användning till Skatteverket.

Du kan läsa mer om vad som gäller på Datainspektionens webbplats.