VI KALIBRERAR AUTOWATCH

Ring oss för prisuppgift och tidsbokning!

Alkolåset 720 TAB fungerar som ett lås för bilen om alkoholhalten i utandningsluften (BrAC) hos förare överstiger den tillåtna promillehalten. 720 TAB är både Cenelec EN 50436-1 och Cenlelec EN 50436-2 godkänd. 720 TAB kan även, om det önskas, begära upprepade blåsprov av förare under färd.

Om en förare misslyckas med ett blåsprov så kan ett meddelande skickas via SMS till en ledningscentral. När tändningen stängs av går fordonet inte att starta igen. Alkolåset har två förbikopplingsfunktioner för att säkerställa maximal mobilitet i nödsituationer. Alla händelser, såväl som godkända som icke godkända blåsprov, sparas i enhetens minne.​